PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN

  • Kamali Kamali Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Indramayu

Abstract

Manusia merupakan makhluk termulia dari segenap makhluk dan wujud lain yang ada di alam jagad ini (Al-Syaibany, 1979: 103). Dengan kata lain, manusia adalah puncak ciptaan Allah. Manusia ialah makhluk (ciptaan) Allah, bukan tercipta atau ada dengan sendirinya. Ini masalah keyakinan, dan al-Qur’an berulang-ulang meyakinkannya kepada manusia sampai pada tingkat menantangnya agar mencari bukti-bukti, baik pada alam raya maupun pada dirinya sendiri

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-01-05
How to Cite
Kamali, K. (2018, January 5). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEBUDAYAAN. Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4(2), 74-83. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.1311750